prasa i wydawnictwa

Głos Wielkopolski - GWIAZDOZBIÓR

INNE

Okładki książek

Maskotka - Radio Poznań

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)