prasa i wydawnictwa

Głos Wielkopolski - GWIAZDOZBIÓR

INNE

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)