Malarstwo sztalugowe


• portrety
• karykatury
• pejzaże
• kopie obrazów
• malarstwo sakralne

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)