2017 - BRONZE PRIZE

w międzynarodowym konkursie:

"Caricature of Chinese Internet Leader”

w Szanghaju (Chiny)
Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)