Jerzy Hoffman i Bohaterki jego filmów
w karykaturze Dariusza Łabędzkiego
i fotografiach Zenona Żyburtowicza
Wystawa w Muzeum Karykatury
20.10 - 26.11.2017
Warszawa, ul. Kozia 11

Wernisaż - fotoreportaż

Film - wywiad z autorami wystawy

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)