Polityka w Karykaturze - Sejm RP.

wystawa zbiorowa

FOTO GALERIA

PIĘKNIEJSZA POLSKA - wręczenie dyplomu

V.A. Gallery - wystawa

Piękne i Bestia - Muzeum Karykatury

wystawa wspólna z Zenonem Żyburtowiczem

KARYKATURY i inne figury

wystawa autorska

Rysowanie na żywo - Warszawa

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)