GALERIA AUTORA 2 - INNE

Albert Einstein cartoon karykatura
Barack Obama cartoon karykatura
Donald Trump cartoon karykatura
Elizabeth Bowes Lyon cartoon karykatura
Wladimir Putin karykatura
Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)