Wierszydła Straszydła

chcesz wiedzieć więcej, wejdź na www.wierszydlastraszydla.pl

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)