GALERIA - prace na zamówienie ze zdjęć

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)