REKOMENDACJE

W galerii znanych osób, z którymi w swej karierze przyszło się spotkać Dariuszowi Łabędzkiemu jest wiele
takich, których poglądów artysta ten, bynajmniej, nie podziela. Jako rysownik i zarazem wieloletni
wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury podkreśla jednak zawsze, że
karykaturzysta winien być obiektywny i otwarty na rozmaite impulsy twórcze. Karykatura dość często
wprzęgana jest w rozmaite spory społeczne i polityczne i stanowi specyficzny oręż w walce z przeciwnikami
danych poglądów. Dariusz Łabędzki twierdzi,  że szczególnie trzeba uważać na polityków i to bez względu
na to do jakiej partii należą (!) Nie znaczy to, że karykaturzysta nie może mieć własnych przekonań,
jednak winien zawsze pamiętać, że osoby z pierwszych stron gazet (a zwłaszcza politycy ; )) to tylko ludzie!
Są zatem podatni na rozmaite ułomności i nierzadko też cechy, których nabierają właśnie dlatego, że stali
się sławni. Karykaturzysta winien być więc czujny, winien obnażać wszelkie nieprawidłowości i
uzmysławiać VIP-om, że są obserwowani przez społeczeństwo, i niekiedy nawet - m.in. przez karykaturę -
przywoływani do porządku!
Przykładem takiego działania Dariusza Łabędzkiego było zorganizowanie w 2015 roku konkursu i wystawy
„Polityka w karykaturze”, której finał i pokonkursowy wernisaż odbył się w gmachu Sejmu RP. Była to
pierwsza w historii polskiej polityki taka wystawa - politycy w swej siedzibie obejrzeli karykatury i dowcipy
na swój temat.  Sukces wystawy był olbrzymi, Sejm RP przyznał nawet sporą kwotę na druk katalogu
pokonkursowego, który opracował Dariusz Łabędzki, a który wydrukowało Wydawnictwo Sejmowe.
Osobną część zdjęć zaprezentowanych w menu rekomendacje stanowi dokumentacja spotkań z aktorami,
reżyserami, muzykami oraz innymi osobistościami świata kultury (w tym także z ministrem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego). O ile rysunki aktorów i muzyków stanowią ulubioną tematykę karykatur i
portretów wykonywanych przez Dariusza Łabędzkiego, o tyle spotkania z włodarzami Ministerstwa Kultury
świadczą o docenieniu i nagrodzeniu prac artysty. Było tak chociażby w przypadku zdobycia przez niego
GRAND PRIX konkursu Chopin’s smile (międzynarodowego konkursu zorganizowanego w 2010r., z okazji
200-lecia urodzin Fryderyka Chopina) jak i wręczenia zasłużonym rysownikom dyplomu „Piękniejsza
Polska” - przyznanego przez kapitułę pod egidą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)