Krasnoludki z Leśnej Budki

chcesz wiedzieć więcej, wejdź na www.krasnoludkizlesnejbudki.pl

Autor jest członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury (leg. nr.242)